Donkrafter

Donkrafter - M/ løftefot og sikkerhetssveiv

Sperrehjul, tanndrev, mellomdrev, sveivdrev, sperrhaker og bremseringer.

Reservedeler lagerføres.

Varenr.

Kapasitet tonn

Høyde mm

Løftehøyde mm

Vekt kg

10 BSK

1,5

725

350

12

10 CSK

3,0

725

350

20

10 DSK

5,0

725

300

24

10 ESK

10,0

800

300

42

10 FSK

15,0

800

340

58

Lagerfører BSK , CSK OG DSK. På forespørsel ESK og FSK.