Holdere og overganger

Adapter med firkanttapp

 

Varenummer

 Utgang

Vekt gr.

Lengde mm

Antall pr. pakke

3.740.0

1/4"

17,0

50

5

3.741.0

1/4"

32,0

100

5

3.744.0

3/8``

19,0

50

5

Skrueholder med magnet- E 6,3 (1/4")

 

Varenummer

Mål mm

Vekt gr.

Lengde mm

Antall pr.pakke

2.785.0

7,0

51

50

5

2.786.0

8,0

54

50

5

2.787.0

10,0

70

50

5

2.788.0

1/4"

46

50

5

2.789.0

3/8"

69

50

5

2.795.0

13,0

81

50

5

2.796.0

11,0

75

50

5

Bitsholder med magnet- E 6,3(1/4")

 

 

Varenummer

Lengde mm

Ø mm

Vekt gr.

Antall pr.pakke

3.717.0

300

11,1

88

5

3.718.0

61

11,1

24

5

3.719.0

61

10,0

21

5

3.721.0

72

11,1

37

5

3.724.0

120

10,0

43

5

3.725.0

90

10,0

34

5

3.735.0 U/ Magnet

65

13,0

6,0

5

Bitsholder med hurtigchuck- E 6,3(1/4")

 

 

Varenummer

Lengde mm

Ø mm

Vekt gr.

Antall pr. pakke

3.738.0

55

15

30

5

Bitsholder med dybdestopp- E 6,3(1/4")

 

 

Varenummer

Lengde mm

Mål mm

Vekt gr.

Antall pr.pakke

3.760.0

76

6,35

36

5

Bitsholder med justerbar stopp- E 6,3(1/4")

 

 

Varenummer

Lengde mm

 Mål mm

Vekt gr.

Antall pr.pakke

3.766.0

86

 6,35

137

2

Verktøyholderchuch

 

Varnummer

Spennvidde

Spennvidde

4.021.4

2,0 - 5,0 mm

M3 - M8

4.022.4

4,6 - 8,0 mm

M5 - M12

Chuckdisplay

 

Varenummer

Spenvidde

Spennvidde

Antall pr. display

4.150.4

2,0 - 5,0 mm

M3 - M8

5 stk

 

4,6 - 8,0 mm

M5 - M12

5 stk