Gass-Brenner.

Gass & Brenner i Sett

Varenr.

Beskrivelse

S 249002

Komplett i sett. Selvantennende med et klikk

Brenner

Varenr.

Dim.mm

Beskrivelse

S 249004

Ø 16

M / regulator

 

 

 

Gass

Varenr.

innhold ml / beskrivelse

S 249003

640