Gassloddesett

Gassloddesett - ST70S

Fylles opp med Lighter gass

Varenr

Vare beskrivelse / Innhold

 S249411

Gass loddebolt for gass + extra gass og tilbehør. 7,5ml gass parton - varer 30 min - 450°C

Gassloddesett ST70B

Fylles opp med Lighter gass

Varenr

Vare beskrivelse / innhold

 S249412

Kun loddebolt med gass beholder, 7,5 ml. Varer 30 min - 450°C