Vatere

Eurostar

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeller

Betegnelse

690-40

40

2

690-40M

40

2

m/magnet

690-60

60

2

690-60M

60

2

m/magnet

690-80

80

2

690-100

100

2

690-120

120

2

690-120M

120

2

m/magnet

690-150

150

2

690-180

180

2

Alustar

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeller

Betegnelse

691-20

20

2

691-40

40

2

691-40M

40

2

m/magnet

691-60

60

2

691-60M

60

2

m/magnet

691-90

90

2

691-120

120

2

691-180

180

2

691-200

200

2

Alustar vinkelvater

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeller

Betegnelse

691-40W

40

3

m/gradlibelle

691-60W

60

3

m/gradlibelle

Vinkelgradevater m/magnetfeste.

Varenr.

Lengde i cm

Ant libeller

Betegnelse

691-040WM

40 

m/gradlibelle og magnet 

691-060WM

60 

m/gradlibelle og magnet 

691-100WM 

100 

m/gradlibelle og magnet 

Supertorpedo

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeller

Betegnelse

692-25TWMUS

25

3

m/gradlibelle

Robust

Varenr.

Lengdeicm

Ant.libeller

Betegnelse

698-40

40

3

698-60

60

3

698-80

80

3

698-100

100

3

698-120

120

3

698-150

150

3

Snekkervater

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeler

Betegnelse

665-60

60

2

665-60S

60

3

Inclitronic plus - Elektronisk gradevater

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeller

Betegnelse

601060

60

2

Elektronisk

601080

80

2

Elektronisk

601120

120

2

Elektronisk

Trivelle

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeller

Betegnelse

673020002

20

3

45 og 90 grader

674020002M

20

3

45 og 90 grader

M= Magnet

Universal

Varenr.

Lengde i cm

Ant. libeller

Betegnelse

683025902

25

2

Univ./ gradvater

684025002M

25

2

Univ./ gradvater

M= Magnet

Vinkel Vater, Builder`s Square

Varenr.

Lengde i cm

Ant.Libeller

Betegnelse

 715060040

 30

 2

270° 

 715060120

 60+120

 2

270°

 715100150

 100+150

 2

270°