Avtrekkere

Kuleleddavtrekker (8)

Mothold, glidehammer, avtrekkerutstyr (5)

Standardavtrekker, avtrekker (12)

Utrekkerspindler (7)