Tenger

Boltekuttere (6)

Diverse tenger (1)

Avisoleringstenger, kabelsaks, kabelskohylsetang (19)

Elektronikktenger (14)

Gripetenger (4)

Kombinasjons-, flat-, rund-, flatrundtenger (35)

Seegerringstenger (14)

Side-, skrå- og tverravbitere (15)

Sideavbitere til kunststoff (4)

Sortimenter (7)

Trådtvinnetenger, connectortang (3)

Vannpumpetenger, rørtenger (19)